Atlas Sayaç Logosu

Hidrolik Kontrol VanalarıAtlas kontrol vanaları Atlas - HCV

Atlas Kontrol vanası temelde 8 çeşit olarak üretilmektedir. Talaşlı imalat, Thermopalstik boyama, montaj ve test aşamaları atlas bünyesinde yapılmaktadır. Ayrıca vana içerisinde kullanılan membran atlas tarafından üretilmekte ve uygulamaya özel hammadde kullanılmaktadır. İçme suyu uygulamaları için WRASS belgeli hammadde ile üretim yapılmaktadır. Kompakt yapıya sahip kontrol vanalarında kullanılan pilot valfler ile kontrol sağlanmaktadır. Ayrıca uzaktan kontrol ve oransal kontrol için;

 • LoRaWAN
 • GSM/GPRS
 • RF seçenekleri mevcuttur.

Tüm kontrol vanaları uzaktan kontrole uygun yapıdadır ve Mobil cihazlarınız ya da bilgisayarınız vasıtasıyla internet üzerinden kontrol edilebilmektedir. Konu ile ilgili demo talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Kontrol Vanaları

ATLAS, su kontrol sisteminizde size yardımcı olacak yüksek kalite kontrol vanaları üretmektedir. Bir kontrol vanası sistemi, bir aktüatör, vana gövdesi, konumlandırıcı ve aksesuarlarından oluşur. Akışkan akışına izin vermek, statik ve diferansiyel basınca dayanmak ve uzaktan ya da otonom olarak kontrol için tasarlanmıştır.

Kontrol valfleri, aktüatör tarafından valf diaframının konumu değiştirildiğinde sıvının akış hızını düzenler, diafram bir ofifis oluşturarak kontrolü sağlar. İdeal ayar noktasına mümkün olduğunca yakın bir dalgalanma sürecini kontrol etmede faydalıdırlar. Kontrolör ayar noktaları genellikle basınç, sıcaklık ve akış hızıdır. Sıvı seviyesi, yoğunluk ve konsantrasyon gibi ürün kısıtlamaları da kontrol valfleri tarafından sağlanır.

Uygulamalarınız için sorunsuz bir sıvı akışı sağlamak üzere size en iyi kontrol valflerini sunmak için bizden bilgi alabilirsiniz. Standart kontrol vanalarından farklı olarak ATLAS size her tür uzaktan kontrol ve ayrıca elektronik kontrol imkanı sunar. Vanalarda elektronik kontrol yüksek hassasiyet ve güvenilirlik sağlar. Ayrıca feedback alma imkanı ve izlenebilirlik sağlar.

Atlas Kontrol Vanaları Diaframlı tip vanalardır;
Bir diyafram valfi; sızdırmazlık sağlamak için gövdenin üzerindeki valf yuvası ile temas eden esnek diarfam ve gövdeden oluşur. Yaygın olarak diyafram olarak bilinen membran, valfi kontrol etmek, kapatmak veya açmak için basınç ile form değiştirir, basınç ortadan kalkınca ise eski halini alır.

Diyaframlı valf, iki temel tipten herhangi birine sahip olabilir – düz geçiş tipi veya y tipi.. Her iki türün de temel yapısı oldukça benzerdir. Bununla birlikte, gövde ve diyaframları için önemli farklılıkları vardır.

Proses sistemi içinde akış yönünün değiştiği hizmetlerde düz geçiş diyaframlı valf kullanılır. Valf gövdesinin altı düzdür ve ortam akışına paraleldir. Bu, akışın büyük bir tıkanıklık olmadan serbestçe hareket etmesine izin verir.

Y tipi diyafram valf Minimum akışları modüle etmek için de kullanılır. Bu valf tipinin gövdesi, diyaframla temas eden yükseltilmiş bir gövdeye sahiptir. Bu valf, diaframda çok fazla form değişikliği gerekmediğinden daha küçük bir diyafram ile kullanır.

TİPİK UYGULAMALAR

Manuel Kontrol Hidrolik Vana:

Vana, kullanıcının seçimi yapmasına izin veren üç portlu bir seçici tarafından manuel olarak kontrol edilir.

Selenoid Kontrolü Hidrolik Vana:

Bir elektrik akımı veya bir elektrik pulse ile etkinleştirilen 3 yollu bir solenoid valf açılır veya vana kapatılır.Standart vana "normalde kapalı" konumda sağlanır. "Normalde açık" konumu isteğe bağlıdır. Diğer kontrollere elektrik aktivasyonu eklenebilir

Pompa Kontrolü:

Vana, pompanın çalıştırılması ve kapanmasından kaynaklanan zarar verici dalgalanmaları ortadan kaldırır.Elektrikle etkinleştirilen vana, pompa çalıştırıldığında vana kademeli olarak açılır ve yavaşça kapanır ve pompa kapatılır.

Akış kontrolü:

Vana, üst akıştan bağımsız olarak sistemdeki akış hızını önceden ayarlanmış bir değerle sınırlar. Akış hızı ayar noktasının altına düştüğünde vana tamamen açılır.

Seviye kontrol Vanası:

Ana vana, tank veya rezervuarda bulunan bir şamandıra valfi ile kontrol edilir ve gerekli maksimum su seviyesine ayarlar. Vana maksimum seviyeyi korur gerektiğinde açılır.

Basınç Düşürücü Vana:

Vana, giriş basıncından bağımsız olarak önceden ayarlanmış bir alt akış basıncını korur veya akış hızı dalgalanmasımı engeller. Ana vana, 3 yollu bir pilot vana tarafından kontrol edilir. (üst akış basıncı, basınç ayar noktasının altına düştüğünde tam açılmaya izin verir) veya 2 yollu bir pilot vana ile (açık konumda minimum bir diferansiyel oluşturur).

Basınç Kırıcı- Düşürücü Vana:

Vana, akış hızı değişikliklerinden bağımsız olarak üst akış basıncını korur. Normalde açıktır, basınç üst ayar noktasını geçtikçe kapalı konuma gelir.

Kontrol Vanaları Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler:

Her birinin kendi güçlü yönleri ve sınırlamaları olan birçok kontrol valfi türü vardır. Uygulamanız için hangi kontrol vanasının uygun olduğunu belirlemek, aşağıdakiler gibi gerçekleştirmeleri gereken belirli işlevlere bağlıdır:

Kontrol Valfinin Çalıştırılması

Bir kontrol döngüsü , bir aktüatör ile bir kontrol valfinden oluşur. Giriş ya da çıkış basınncını takip ederek aktüatör kontrol edilir ,aktüatör ise kontrol vanasını kumanda ederek istenen kontrolü sağlar. Böylece sürekli bir otonom döngü gerçekleştirilir.

Etkili bir kontrol valfi aşağıdakileri sağlamalıdır:
 • Çalışma aralığındaki değişimlere doğru tepki verme;
 • Ek ayarlamalara uygun şekilde adapte olma kabiliyeti;
 • Farklı akışlar üzerinde işlevsel çalışabilen geniş bir çalışma aralığı;
 • Minimum hysteresisaralığı ve kısa cevap-tepki süresi;

Daha iyi bir kontrol için bir pozisyoner eklenebilir. Bu cihaz, valfin performansını iyileştirir. Bu nedenle, daha doğru bir yanıt elde edilir. Ayrıca bu, valf ve gövde arasındaki herhangi bir sürtünmenin etkilerini kontrol etmeye yardımcı olarak daha iyi bir sızdırmazlık sağlar.

Bir kontrol vanasının kalitesi, tepkizamanı , gecikme ve kazancı ile ölçülebilir . Bu üç faktör arasında kazanç en önemlisidir .

Malzemeler

Malzeme seçimi, gövde, conta ve diafram ve yumuşak conta malzemelerini içerir. Temel bir gereklilik olarak, gövde, bağlantı boru hattının malzemelerine uygun olmalıdır.

Kontrol valfinden hızla geçen sıvılar, sıfır sıcaklıkların altına kadar soğuyabilir. Bu durum özellikle yüksek basınçlı hidrokarbon sıvıları kontrol edildiğinde geçerlidir. Düşük basınçta çıkış sıcaklığını kontrol etmek için bir hesaplaması yapılmalıdır.

Atmosferik nem ve kriyojenik sıvılar gibi diğer düşük sıcaklıklı uygulamalar için, kontrol vanasının hareketli parçaları donarak çalışmaz hale gelirler.

Bu nedenle bu gibi durumlarda kullanılan bir kontrol vanasının izolasyona ihtiyacı vardır. Gövde ve diafram yüksek basınca dayanacak şekilde yapılmalıdır. 10 bar dan büyük uygulamalarda, küçük açıklıklarda sıvı akaçağından kaçınmak için grafit kullanılır.

Tasarım özellikleri

Sistemin ve akış özelliklerinin belirlenmesi, doğru kontrol vanasının seçilmesine yardımcı olacaktır. Belirtilen maksimum akış hızı, genellikle %10 olan uygun tasarım marjına sahip olmalıdır. Maksimum akış hızı belirlenirken şu özellikler dikkate alınmalıdır: sistemin boyutu, boru çapı, vana malzemesi(Sfero ya da benzeri).

Akış Katsayısı

Akış katsayısı, bir kontrol vanasının boyutunu seçmek açısından en önemli faktördür. Akış katsayısının hesaplanması, proses akışının sıkıştırılabilir, sıkıştırılamaz veya karışık faz olup olmadığına bağlıdır. Valf boyutunun doğru bir şekilde ölçülmesini sağlayan bu özellikleri belirlemek için formüller vardır.

Akış Özellikleri

Aşağıdakiler, uygulamanız için hangi akış karakteristiğinin uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olacak bazı faktörlerdir:
 • Bir kontrol sisteminin basınç düşüşünün ne kadar kısmının kontrol vanasından geçtiği,
 • Bir kontrol sisteminin orifis alaınının değişme miktarı;
 • Kontrol valfindeki basınç düşüşünün sabit kalması bekleniyotr ise;
 • Akış kontrolü veya sıvı seviyesi kontrolü yapılacak ise bu şartlara uygun tip kontrol vanası grubu seçmek gerekir. .

Kontrol Vanası Boyutu ve Tipi

Bir vana tipi ve akış özellikleri belirlendikten sonra, her tasarım akışı için vananın stroku hesaplanarak bir başlangıç boyutu belirlenebilir.

Bir valf stroku , belirli bir valf için gerçek akış kapasitesinin hesaplanan akış kapasitesine oranını ifade eder. Beklenen çalışma aralığı boyunca valf strokunun %10 ila %80'i arasında çalışan bir valf tipi seçin.

Kontrol Vanası Boyutunu ve Tipini Seçim Klavuzu:

Pompalanan bir devrede bir kontrol vanasına dağıtılan basınç düşüşü, 0,15 bar veya nominal akışta (hangisi daha yüksekse) bir proses sistemindeki dinamik kayıpların ⅓'sine eşdeğer olmalıdır.

Bir basınç tahliye veya emme hattından bir kontrol valfinde dağıtılan basınç düşüşü, sistemin dinamik kayıplarının %50'si veya gerçek emme basıncının %5'i (hangisi daha yüksekse) olmalıdır.

Valf üzerindeki kazanç 0,5'ten düşük olmamalıdır.

Statik basıncın sıvıyı bir basınçlı kaptan diğerine aktardığı bir işlemde, bir kontrol valfine dağıtılan basınç düşüşü, proses sisteminin dinamik kayıplarının %50'si veya alt terminal kap basıncının %10'u (hangisi daha yüksekse) olmalıdır.

Valf strokunun %90'ının üstünde ve %10'unun altında kullanılmamalıdır. Bir valf, %10 ile %80 arasında olduğunda kontrol edilmesi daha kolay ve iyi sonuç verir.