Atlas Sayaç Logosu

Hava Alma Vanası (Kinetik Vantuz)

LoRaWAN Gas Water Valve

Hava Valfi Nedir?

Bir hava valfi, boru hattına havayı boşaltmak veya boru hattından dışarı almak için hatta seri monte edilmiş bir vanadır.

Boru hattındaki hava

neden kontrol edilmelidir?

Basınç altındaki bir boru hattında sıkışmış havanın varlığı, sistem çalışması ve verimliliği üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

Kot farkı yüksek noktalarda biriken hava cepleri, birikim konumunda boru hattına vakum etkisiyle zarar verebilir, daralmaya neden olur, bu da akış hızında bir azalmaya neden olur ve su akışını basınçlandırmak için gereken enerji artar.

Sistemdeki kritik miktarın üstündeki hava cepleri, tüm boru hattının akışını engelleyerek boru hattını kullanılmaz hale getirebilir.Neden Hava Vanası Kullanıyoruz?

Boru hattı patlamalarının %60’ının temel sebebi şebekede Hava Vanalarının bulunmaması, çalışmaması veya yanlış seçimi/ konumlandırılmasıdır. Su şebekelerinde ortalama olarak akışkanın %2’si hava kütlelerinden oluşmaktadır. Şebekede dolaşan akışkanın %2’sinin hava olması demek %2 daha fazla pompalama enerjisi, %2 daha fazla pompalama maliyeti demektir.

Yüksek Hava Basıncı

Hava, boru hattını patlatabilir
Boru hattı doldurulurken boru hattı boş değildir
Hava transferinin kontrolü darbe olasılığını düşürür

Boru hattı boşaltılırken

Conta, O-ring şebekeye emilebilir
Şebeke etrafındaki pis su birikintileri sisteme emilebilir
Şebekede hava kontrolünün yapılmaması sonucu su kütle ayrışmaları yaşanabilir (Negatif basınç)
Eğer şebekeye hava emilmez ise vakum çok kuvvetli bir pozitif darbeye yol açabilir

Şebekede Hava Bulunmaması

Şebekede hava bulunmaması vakum oluşturabilir

Hava Kabarcıkları, Kütlesi Sistemi verimsiz hale getirir

Hava, su akışını yavaşlatır ve hatta su akışını durdurabilir
Enerji tüketimini arttırır ve pompalama maliyetini yükseltir
Kontrol vanaları, sayaç ve debimetreleri etkiler
Hava, çelik boru hatlarında korozyon oluşumunu hızlandırır
Şebekenin yaşam süresi azalır

Bir boru hattında hava bulunmasının nedeni şunlar olabilir:
  • Atmosferik şartlardan kaynaklanabilir.
  • Boru hattı su ile doldurulurken.
  • Hava tahliye vanası olmaması
  • Yüksek noktalardaki tasrımdan kaynaklı hava birikmesi
  • Su içindeki çözünmüş hava
  • Pompaların hava çekmesi
TAHLİYE KAPASİTESİ / EMME KAPASİTESİ
  • Tahliye Kapasitesi; Boru Hattı Dolum Süresini etkiler Sistemin Verimini etkiler
  • Emme Kapasitesi; Boru Güvenliğini sağlar
  • Emme Kapasite İhtiyacı; her zaman Tahliye Kapasite İhtiyacından çok daha fazladır.