Atlas Sayaç Logosu

Muayene Servisi

Isı Sayacı Muayenesi Neden Yapılmalıdır?

Merkezi sistemle ısıtılan binalarda, enerji maliyetlerinin adil paylaştırılmasında kullanılan ısı sayaçlarına muayene şartı getirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle merkezi ısıtma sistemleriyle ısıtılan binalarda enerji maliyetlerinin paylaştırılmasında kullanılan ısı sayaçlarının tamiri, bakımı, ayarı, muayenesi, damgalanması ile bu hizmetleri verecek iş yerleri ve buralarda çalışacak personelin belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, sayaçlar ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesine tabi tutulacak. Piyasaya sunulacak sayaçların, yazılımları da dahil ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek tüm bölümleri, mekanik veya elektronik olarak güvenlik altına alınacak.

Sayaçların piyasaya arzından sonraki muayene işlemleri, kullanıcı tarafından Atlas Sayaç yetkili muayene istasyonu hizmeti veren servislerde yaptırılacak.

Tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalamayla ilgili işlemleri yapan servislerle bu servislerde çalışan teknik personel bakanlıkça belgelendirilecek.

Isı sayaçlarının periyodik muayene süresi 5 yıl olacak. Yönetmelik gereklerinin ihlal edilmesi halinde ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptırım uygulanacak.

Periyodik muayene süresi dolmuş ısı sayacı kullanıcılarının, gelecek yılın başından şubat sonuna kadar servislere başvurmaları ve 31 Aralık 2019 sonuna kadar muayeneleri yaptırmaları gerekecek.

Yönetmelik kapsamındaki sayaçlardan 1 Ocak 2009'dan önce piyasaya arz edilenler için Tip Onay Belgesi şartı aranmayacak. Bu tarihten itibaren piyasaya sunulanlar ise Ölçü Aletleri Yönetmeliği'ne uygun olacak.

 

Montaj - demontaj hizmeti;

Atlas Sayaç olarak yetkili olduğumuz Isı Sayaçları montaj-demontaj işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Mekanik sayaçların ultrasonik sayaçlar ile değişimi;

  • Ultrasonik sayaçların mekanik sayaçlara üstünlüğü
  • Ultrasonik ölçüm prensibi ile, mekanik sayaçlara göre çok daha hassastır.
  • Hareketli parça içermediğinden, mekanik sayaçlara göre 2 kat daha uzun ömürlüdür.

Atlas Sayaç olarak yetkili olduğumuz Isı Sayaçları montaj-demontaj işlemlerini gerçekleştiriyoruz.